• Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944

„Księga”, będąca rezultatem kilkuletniej pracy zespołu historyków Muzeum w Oświęcimiu, przedstawia losy ponad siedmiu tysięcy osób, mieszkańców Lubelszczyzny, deportowanych w latach okupacji do Auschwitz i najczęściej w obozie zamordowanych.

Autor collective
No goods
70.99
Enter your email
Shipping within 3 days
Shipping price 45
Courier 45
The Availability Of Brak towaru
The Weight Of The 3.1 kg
ISBN 978-83-60210-93-2

CENA KOMPLETU (TOM I, II, III): 70 ZŁ.

Intencją autorów było nie tylko zebranie i opracowanie cennego materiału dokumentalnego, ale — i przede wszystkim — złożenie symbolicznego hołdu wszystkim pomordowanym, a często również uratowanie od całkowitego zapomnienia osób, które dotychczas były jedynie anonimowymi ofiarami.

„Księga”, będąca rezultatem kilkuletniej pracy zespołu historyków Muzeum w Oświęcimiu, przedstawia losy ponad siedmiu tysięcy osób, mieszkańców Lubelszczyzny, deportowanych w latach okupacji do Auschwitz i najczęściej w obozie zamordowanych.

Oddawana obecnie do rąk Czytelników publikacja jest już czwartą „Księgą Pamięci” opisującą losy Polaków przywiezionych do Auschwitz z okupacyjnych dystryktów, na jakie zostało podzielone terytorium Polski. Dotychczas ukazały się „Księgi Pamięci” poświęcone mieszkańcom dysktryktu warszawskiego (księga zawiera 26 tysięcy nazwisk osób deportowanych), krakowskiego (18 tysięcy nazwisk) oraz radomskiego (16 tysięcy nazwisk).

Trzytomowa „Księga Pamięci” poświęcona dystryktowi lubelskiemu została skomponowana na wzór trzech poprzednich: każdy z 37 transportów został opisany w oddzielnym rozdziale, do którego dołączono zarówno fragmenty wspomnień byłych więźniów z danego transportu, jak i kopie oryginalnych dokumentów i fotografii pochodzących ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz nadesłanych przez byłych więźniów lub ich rodziny po wojnie.

Title Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944
Author
ISBN 978-83-60210-93-2
Publisher
PMAiB
Number of pages 1650
Publication date 2009
Dimensions [cm]
17,5 x 24,5
Format
Paperback
Category Places of extermination
Language Polish
Shipping time 72 hours
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question