• Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944 to trzytomowa publikacja naukowa wydana przez Muzeum Auschwitz.

Autor collective
No goods
70.99
Enter your email
Shipping within 3 days
Shipping price 45
Courier 45
The Availability Of Brak towaru
The Weight Of The 2.6 kg
ISBN 978-93-7704-050-8

CENA KOMPLETU (TOM I, II, III): 70 ZŁ.

Intencją autorów było nie tylko zebranie i opracowanie cennego materiału dokumentalnego, ale — i przede wszystkim — złożenie symbolicznego hołdu wszystkim pomordowanym, a często również uratowanie od całkowitego zapomnienia osób, które dotychczas były jedynie anonimowymi ofiarami.

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny 1940-1944 to  trzytomowa publikacja naukowa wydana przez Muzeum Auschwitz. Opracowanie autorstwa historyka Muzeum Bohdana Piętki przedstawia losy 5453 więźniów i więźniarek skierowanych przez Niemców do obozu Auschwitz w 84 transportach przywiezionych z zachodnich i północnych ziem polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej.

Najwięcej z nich, bo 4674 osoby, przywieziono z Kraju Warty w transportach z Łodzi, Poznania, Inowrocławia, Kalisza i Sieradza. Znajdowały się wśród nich znaczące postacie polskiego podziemia, przedstawiciele miejscowych elit oraz członkowie wszystkich warstw ówczesnego społeczeństwa polskiego, których indywidualne losy niejednokrotnie są wstrząsającym świadectwem zbrodni, jakich dopuścił się na narodzie polskim okupant niemiecki — powiedział Bohdan Piętka. — Nie uwzględniono tu natomiast Polaków deportowanych z tych ziem do Auschwitz w tzw. transportach zbiorowych. Temat ten będzie przedmiotem odrębnego opracowania — dodał autor.

Księga Pamięci odtwarza historię każdego z 84 transportów i przybliża sylwetki deportowanych w nich osób. Opisy wzbogacają fragmenty wspomnień, a także dokumenty i fotografie pochodzące z archiwów oraz zbiorów rodzinnych. W publikacji znajduje się także obszerne opracowanie historyczne omawiające niemiecką politykę eksterminacyjną na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy Niemieckiej.

Title Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Wielkopolski, Pomorza, Ciechanowskiego i Białostocczyzny
Author Bohdan Piętka
ISBN 978-93-7704-050-8
Publisher
PMAiB
Number of pages 1536
Publication date 2013
Dimensions [cm]
72 x 17 cm
Format
Paperback
Category Places of extermination
Language Polish
Shipping time 72 hours
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question