• Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych...

Duchowni różnych narodowści i wyznań należeli do jednej z grup prześladowanych podczas II wojny światowej.

Autor collective
10.99
opak Add to wishlist
Shipping within 3 days
Shipping price 45
Courier 45
The Availability Of Mało
The Weight Of The 0.4 kg
ISBN 83-89474-15-8

Zamówienie telefoniczne: 503102850

Duchowni różnych narodowści i wyznań należeli do jednej z grup prześladowanych podczas II wojny światowej.
Stolica Apostolska na przełomie 1939/1940 r. podjęła na drodze dyplomatycznej starania o zwolnienie z obozów koncentracyjnych uwięzionych duchownych i wystąpiła m.in. z sugestią skierowania ich do Ameryki Południowej. H. Himmler zdecydował jednak, że wszyscy duchowni dotychczas rozproszeni w różnych obozach koncentracyjnych umieszczeni zostaną w KL Dachau, co też nastąpiło stopniowo od 8 grudnia 1940 r. Decyzja Himmlera dotyczyła zarówno polskiego duchowieństwa katolickiego, jak i duchownych innych narodowości oraz wyznań.

Wykaz duchownych zamieszczony w książce Jolanty Adamskiej i Jana Szilinga zawiera 527 nazwisk. Wśród nich nie zidentyfikowano 6 osób. 490 księży było narodowości polskiej, poza tym niemieckiej, austriackiej i czeskiej. 204 osoby z tego transportu poniosły śmierć, 48 zostało zwolnionych, trzech przeniesiono do więzień lub innego obozu, a 266 zostało wyzwolonych w KL Dachau 29 kwietnia 1945 r.

Książka zawiera kopie dwóch oryginalnych niemieckich list transportowych (alfabetycznej i numerowej) z datą 13 grudnia 1940 r. oraz opracowaną przez autorów polską listę duchownych z tego transportu przedstawioną w formie notek biograficznych zidentyfikowanych osób.

Poza tym w publikacji zamieszczono fragmenty relacji polskich duchownych z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz kopie dokumentów i zdjęć związanych z tematem książki.

Title Polscy księża w niemieckich obozach koncentracyjnych. Transport 527 duchownych...
Author Jolanta Adamska, Jan Szilling
ISBN 83-89474-15-8
Publisher
PMAiB
Number of pages 183
Publication date 2007
Dimensions [cm]
16,5 x 23,5
Format
hardback
Category Places of extermination
Language Polish
Shipping time 72 hours
There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question